Жарыяланган 5.03.2020

2020-ж. январь-февраль айыларында пенсия жана жөлөкпулга 7 млрд 895,2 млн сом каржыланды.

2020-ж. январь-февраль айыларында пенсия жана жөлөкпулга 7 млрд 895,2 млн сом каржыланды.

- Бишкек ш.  — 1 млрд 292,4 млн сом

- Чуй обл. — 1 млрд 229,5млн сом

- Нарын обл. — 633,5 млн  сом

- Иссык-Көл обл. — 715,5 млн  сом

- Талас обл. — 325,2 млн  сом

- Ош ш. — 281,2 млн сом

- Ош обл. — 7 млрд 565,8 млн сом

- Баткен обл. — 631,5 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 1 млрд 336,2 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2020-ж. февраль айына 3 млрд 925,4 млн сом түздү.