Жарыяланган 6.02.2020

2020-ж. январ айына пенсия жана жөлөкпулга 3 млрд 931 млн сом каржыланды

2020-ж. январ айына пенсия жана жөлөкпулга 3 млрд 931 млн сом каржыланды

- Бишкек ш.  — 635,7 млн  сом

- Чуй обл. — 609,1 млн сом

- Нарын обл. — 316,3 млн  сом

- Иссык-Көл обл. — 355,5 млн сом

- Талас обл. — 162,4 млн  сом

- Ош ш. — 141,2 млн сом

- Ош обл. — 727,7 млн сом

- Баткен обл. — 315,3 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 667,8 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2020-ж. январь айына 3 млрд 931 млн сом түздү.