Жарыяланган 9.01.2020

2019-ж. январь-декабрь айыларында пенсия жана жөлөкпулга 45 млрд 290,3 млн сом каржыланды

2019-ж. январь-декабрь айыларында пенсия жана жөлөкпулга 45 млрд 290,3 млн сом каржыланды

- Бишкек ш.  — 7 млрд 444,6 млн сом

- Чуй обл. — 7 млрд 010,5 млн сом

- Нарын обл. — 3 млрд 671,1 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 4 млрд 116,8 млн сом

- Талас обл. — 1 млрд 875,6 млн сом

- Ош ш. — 1 млрд 627,9 млн сом

- Ош обл. — 8 млрд 296,9 млн сом

- Баткен обл. — 3 млрд 603,1млн сом

- Жалал-Абад обл. — 7 млрд 643,8 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2019-жылдын декабрь айына 4 млрд 012,3 млн сом түздү.