Жарыяланган 7.08.2019

2019-ж. январь-июль айыларында пенсия жана жөлөкпулга 26 млрд 060,8 млн сом каржыланды.

2019-ж. январь-июль айыларында пенсия жана жөлөкпулга 26 млрд 060,8 млн сом каржыланды.

- Бишкек ш.  — 4 млрд 274,4 млн сом

- Чуй обл. — 4 млрд 037,7 млн сом

- Нарын обл. — 2 млрд 123,8 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 2 млрд 371,1 млн сом

- Талас обл. — 1 млрд 077,0 млн сом

- Ош ш. — 936,3 млн сом

- Ош обл. — 4 млрд 776,2 млн сом

- Баткен обл. — 2 млрд 071,3 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 4 млрд 393,0 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2019-ж. июль айына 3 млрд 716,4 млн сом түздү.