Жарыяланган 5.07.2019

2019-ж. январь-июнь айыларында пенсия жана жөлөкпулга 22 млрд 344,6 млн сом каржыланды

2019-ж. январь-июнь айыларында пенсия жана жөлөкпулга 22 млрд 344,6 млн сом каржыланды

- Бишкек ш.  — 3 млрд 667,4 млн сом

- Чуй обл. — 3 млрд 457,7 млн сом

- Нарын обл. — 1 млрд 821,7 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 2 млрд 035,8 млн сом

- Талас обл. — 923,5 млн сом

- Ош ш. — 803,2 млн сом

- Ош обл. — 4 млрд 094,6 млн сом

- Баткен обл. — 1 млрд 774,6 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 3 млрд 765,9 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2019-ж. июнь айына 3 млрд 734,1 млн сом түздү.