Жарыяланган 8.05.2019

2019-жылдын январь-апрель айынын пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылоосу 2019-жылдын январь-апрель айына  14 875,0 млн. сомду түздү.

 

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылоосу 2019-жылдын апрель айына  3 733,4 млн. сомду түздү.