Жарыяланган 8.04.2019

2019-жылдын январь-март айынын пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

2019-жылдын январь-март айынын пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылоосу 2019-жылдын январь-март айына 11 141,6  млн. сомду түздү.

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылоосу 2019-жылдын март айына    3 713,4 млн. сомду түздү.