Жарыяланган 7.08.2018

2018-жылдын январь-июль айынын пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

2018-жылдын январь-июль  айынын пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылоосу 2018-жылдын январь-июль айына 24 413,5  млн. сомду түздү.

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылоосу 2018-жылдын июль айына    3 486,3 млн. сомду түздү.