Жарыяланган 9.01.2018

2017-жылдын январь-декабрь айларынын пенсия жана жөлөк пулдардын каржыланышы

2017-жылдын январь-декабрь айларынын пенсия жана жөлөк пулдардын каржыланышы

2017-жылдын январь-декабрь айларынын пенсия жана жөлөк пулдардын каржыланышы

Пенсия жана жөлөк пулдардын каржылоосу 2017-жылдын январь-декабрь айларына 39 033,6 млн. сомду түздү, анын ичинде декабрь айы үчүн 3 546,5 млн. сом.

Облустар боюнча пенсиялардын каржыланышы

Облустардын аталышы

2017-жылдын январь-декабрь айлары үчүн пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

анын ичинде: 2017-жылдын декабрь айы үчүн пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

Республика боюнча

баары

39 033,6

3 546,5

Бишкек ш.

6 519,4

596,4

Чүй обл.

6 086,5

549,1

Нарын обл.

3221,5

294,7

Ысык-Көл обл.

3 530,6

319,6

Талас обл.

1 602,0

145,7

Ош ш.

1 394,3

126,8

Ош обл.

7 118,3

646,5

Баткен обл.

3 063,3

277,4

Жалал-Абад обл.

6 497,7

590,3

           (млн. сом)