Жарыяланган 8.01.2018

2017-жылы чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

2017-жылы чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

 

         2017-жылдын алдын ала жыйынтыгы боюнча 28004,4 млн.сом план жеткирилип 28746,8 млн. сом чогултулду, башкача айтканда план 102,7%га аткарылды. Өткөн жылга  салыштырмалуу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсү 2188,4 млн.сомго көп же өсүү 108,2%ды түздү.