Жарыяланган 7.07.2022

Соцфонд 2022-жылдын январь-июнь айларында 35930 жаранга пенсия чектеди.

Соцфонд 2022-жылдын январь-июнь айларында 35930 жаранга пенсия чектеди.

Соцфонд 2022-жылдын январь-июнь айларында 35930 жаранга пенсия чектеди.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2022-жылдын январь-июнь  айларында  35930  жаранга пенсия дайындалып чектелди.

Ошонун ичинде, 2022-жылы июнь айында 4898 жаранга пенсия чектелди.

Андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 746 пенсионерге кошумча  берилген  документтерге  ылайык пенсиялар  кайрадан  эсептелинди.