Жарыяланган 4.07.2022

Соцфонддун Колл-борбору 2022-ж. январь-июнь айларында 10258 кайрылуу кабыл алды.

Соцфонддун Колл-борбору 2022-ж. январь-июнь айларында 10258 кайрылуу кабыл алды.

Соцфонддун Колл-борбору 2022-ж. январь-июнь айларында 10258 кайрылуу кабыл алды.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Колл-борбору иштеп жатат жана негизги социалдык камсыздандыруу, пенсиялык камсыздоо жаатындагы маселелер боюнча 1202 кыска номери аркылуу толук түшүндүрмөлөр берилүүдө.

2022-жылдын июнь айында Соцфонддун Call-борбору 1788 кайрылуу келип түшкөн, анын ичинен 1276 кирген жана чыккан чалуулар.

Андан тышкары, онлайн-офлайн режиминде сайт аркылуу 512 электрондук кайрылуу келип түшкөн.

Социалдык фонддун Call-борборуна кайрылуулардын басымдуу бөлүгү камсыздандыруу төгүмдөрдү төлөөчүлөрдөн, иштебеген жарандардан, чет өлкөлүк жарандардан, пенсионерлерден жана иштеген пенсионерлерден келип түшөт.