Жарыяланган 12.05.2022

Соцфонд 2022-жылдын январь-апрель айларында 24107 жаранга пенсия чектеди.

Соцфонд 2022-жылдын январь-апрель айларында 24107 жаранга пенсия чектеди.

Соцфонд 2022-жылдын январь-апрель айларында 24107 жаранга пенсия чектеди.

2022-жылдын жалпы январь-апрель айларында 24107 жаранга пенсия дайындалып чектелди жана кайра эсептелинди.

Ошонун ичинде 2022-жылы апрель айында 5415 жаранга пенсия чектелди.

Андан тышкары,  эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1084 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди.