Жарыяланган 11.05.2022

2022-ж. январь-апрель айларында пенсия жана жөлөкпулга 18 млрд 167,6 млн сом каржыланды

2022-ж. январь-апрель айларында пенсия жана жөлөкпулга  18 млрд 167,6 млн сом каржыланды

2022-ж. январь-апрель айларында пенсия жана жөлөкпулга 18 млрд 167,6 млн сом каржыланды

- Бишкек ш.  — 2 млрд 917,1 млн сом

- Чуй обл. — 2 млрд 755,2 млн сом

- Нарын обл. — 1 млрд 444,5 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 1 млрд 655,7 млн сом

- Талас обл. — 754,5 млн сом

- Ош ш. — 651,6 млн сом

- Ош обл. — 3 млрд 339,2 млн сом

- Баткен обл. — 1 млрд 516,5 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 3 млрд 133,3 млн сом.

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2022-ж. апрель айына 4 млрд 592,3 млн сом түздү.