Жарыяланган 29.04.2022

Пенсионерлердин пенсиялык жана карталык эсептерин тейлөө боюнча келишимдер түзүлгөн коммерциялык банктарынын тизмеси

Пенсионерлердин пенсиялык жана карталык эсептерин тейлөө боюнча келишимдер түзүлгөн коммерциялык банктарынын тизмеси

Пенсионерлердин пенсиялык жана карталык эсептерин тейлөө боюнча келишимдер түзүлгөн коммерциялык банктарынын тизмеси

 

Банктын аталышы

1

"Айыл Банк" ААК

2

"Бай-Түшүм" Банкы ААК

3

"БАКАЙ БАНК" ААК

4

"Азия Банкы" ЖАК

5

"Компаньон Банкы" ЖАК

6

"Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы" ЖАК

7

"Дос-Кредобанк" ААК

8

"Капитал Банк" ААК

9

"Коммерциялык Банк Кыргызстан" ААК

10

"Керемет Банк" ААК

11

"Кыргызкоммерцбанк" ААК

12

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

13

"Оптима Банк" ААК

14

"РСК Банк" ААК

15

"ФинансКредитБанк" ААК

16

"ФИНКА Банкы" ЖАК

17

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

18

"ЭкоИсламикБанк" ЖАК