Жарыяланган 8.04.2022

2022-ж. январь-март айларында пенсия жана жөлөкпулга 13 млрд 575,3 млн сом каржыланды

2022-ж. январь-март айларында пенсия жана жөлөкпулга 13 млрд 575,3 млн сом каржыланды

2022-ж. январь-март айларында пенсия жана жөлөкпулга 13 млрд 575,3 млн сом каржыланды

 

- Бишкек ш.  — 2 млрд 181,2 млн сом

- Чуй обл. — 2 млрд 057,4 млн сом

- Нарын обл. — 1 млрд 082,7 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 1 млрд 236,7 млн сом

- Талас обл. — 565,0 млн сом

- Ош ш. — 484,9 млн сом

- Ош обл. — 2 млрд 502,0 млн сом

- Баткен обл. — 1 млрд 118,4 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 2 млрд 346,9 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2022-ж. март айында 4 млрд 534,2 млн сом түздү.