Жарыяланган 13.01.2022

2021-ж. январь-декабрь айларында пенсия жана жөлөкпулга 50 млрд 819,4 млн сом каржыланды.

2021-ж. январь-декабрь айларында пенсия жана жөлөкпулга 50 млрд 819,4 млн сом каржыланды.

2021-ж. январь-декабрь айларында пенсия жана жөлөкпулга 50 млрд 819,4 млн сом каржыланды.

 

- Бишкек ш.  — 8 млрд 309,4 млн сом

- Чуй обл. — 7 млрд 796,9 млн сом

- Нарын обл. — 4 млрд 044,8 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 4 млрд 630,8 млн сом

- Талас обл. — 2 млрд 102,3 млн сом

- Ош ш. — 1 млрд 825,2 млн сомов

- Ош обл. — 9 млрд 315,6 млн сом

- Баткен обл. — 4 млрд 072,3 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 8 млрд 722,2 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2021-ж. декабрь айына 4 млрд 537,2 млн сом түздү.