СФ алдындагы Коомдук байкоочу кеңеш

Коомдук байкоочу кеңештин курамы

КЕНЖЕКУЛОВА МАЙРАМКАН

Төрага

Персоналдык пенсионер


ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Төраганын орун басары

Москва районунун Афганистанагы согуштун ардагерлер кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы


ТУКБАШЕВ АСЫЛБЕК ЖУМАГУЛОВИЧ

КБК мүчөсү

Персоналдык пенсионер


ЗАЖИГАЕВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА

КБК мүчөсү

Л.М.Фомова ат. КСККБ  – член правления по связям с общественностью коомчулук менен байланыш боюнча башкармасынын мүчөсү, Жар-булак КБ –директорунун орун басары


ДЖАНУЗАКОВ ТАШТАНБЕК ИЗРАИЛОВИЧ

КБК мүчөсү

“Автосборочный завод” ААК, юрист


БОРБУНОВА АЛИМАН КЫДЫРМАЕВНА

КБК мүчөсү

Пенсионер


ИСХАКОВА ЗУЛАЙХА ТОКТАЛИЕВНА

КБК мүчөсү

КР ардагерлеринин профсоюздук кыймылынын кеңешинин төрагасы


РОМАШЕНКО НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА

КБК мүчөсү

Кыргыз Республикасынын сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн пенсионер, Кыргыз Республикасынын калкын тейлөө чөйрөсүнүн кызматкери


ДЫЙКАНБАЕВ АЙДАР ЖЫРГАЛБЕКОВИЧ

КБК мүчөсү

Афганистандагы согуштун ардагерлеринин республикалык кеңешинин ревизиялык комиссиясынын төрагасы


САЛЫКБАЕВ ТААЛАЙБЕК ЖУСУПОВИЧ

КБК мүчөсү

Пенсионер