Коррупциялык фактылар боюнча кайрылууга байланыш жолдору

 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд тармагындагы коррупциялык фактылар боюнча маалыматтары бар жарандар төмөнкү жолдордун бири менен кайрылуу жөнөтсө болот:

 1. (0312) 54-33-16, (0312) 57-66-61 ишеним телефондоруна чалып.
 2. «КРСФ Call–борбору» аркылуу 1202 кыска номери менен.
 3. 720025, Бишкек ш., Радищев көч. 62 почталык дарегине кат менен.
 4. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун расмий сайтындагы «Кайрылуулар жана даттануулар» электрондук кызматын колдонуу менен.
 5. help@sf.kg электрондук почтасы аркылуу. Электрондук почта  аркылуу жөнөтүлгөн жарандардын кайрылууларында төмөнкү реквизиттердин камтылышы зарыл:
 • кайрылуу багытталган Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун түзүмдүк бөлүгүнүн аталышы, же болбосо кызматтагы адамдын аты-жөнү;
 • кайрылып жаткан адамдын аты-жөнү толугу менен;
 • кайрылып жаткан адамдын жашаган жери, почталык дареги;
 • кайрылуунун мазмуну;
 • кайрылып жаткан адамдын электрондук дареги (e-mail);
 • кайрылып жаткан адамдын байланыш телефону (эгерде бар болсо);
 • кайрылуунун күнү (датасы).

Көңүл буруп коюңуз! Жооп берүү үчүн кайрылган адамдын аты-жөнү жана почталык дареги көрсөтүлбөгөн кайрылуулар анонимдик деп табылат. Жооп берүү үчүн кайрылган адамдын аты-жөнү жана почталык дареги көрсөтүлбөгөн кайрылуулар анонимдик деп табылат.