Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 1997-2017жж

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери (2004-жылдын 24-январы №8 «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы)

Жылдар

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери – жалпы, %

Фонддорго чегерүүлөр  %

Иш берүүчүлөрдөн

Кызматкерлерден

пенсиялык

МПТФ

социального страхования

иш менен камсыз кылуу 

милдеттүү медициналык камсыздандыруу

Иш берүүчүлөрдөн

Кызматкерлерден

Иш берүүчүлөрдөн

Кызматкерлерден

Иш берүүчүлөрдөн

1997

36,51)

2,51)

29,0

2,0

 

4,0

1,5

0,5

2,0

1998

34,0

5,0

27,5

4,5

 

3,0

1,5

0,5

2,0

1999

33,0

6,0

26,5

5,5

 

3,0

1,5

0,5

2,0

2000

31,0

7,0

25,5

6,5

 

2,0

1,5

0,5

2,0

2001

29,0

8,0

24,5

7,5

 

1,5

1,0

0,5

2,0

2002

25,0

8,0

21,5

7,5

 

1,0

0,5

0,5

2,0

2003

25,0

8,0

21,5

7,5

 

1,0

0,5

0,53)

2,0

2004

25,0

8,0

21,5

7,5

 

1,0

0,5

0,5

2,0

2005

24,0

8,0

21,0

8,0

 

1,0

   

2,0

2006-2007

21,0

8,0

19,0

8,0

 

     

2,0

2008-2009

19,0

8,0

17,0

8,0

 

     

2,0

2010-2017

17,25

10,02)

15,0

8,0

2,0

0,253)

   

2,0

1) жалпы ченем камсыздандыруу төгүмдөрүнүн  - 39,0%.

2) 2004-жылдын 24-январы №8 «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

 

11-1-статья. Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотуу

 

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүн милдеттүү төлөөдөн төмөнкүлөр бошотулат:

а) ушул Мыйзамдын 8-статьясында көрсөтүлгөн кызматкерлер, ошондой эле жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулар - 1964-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 1-январынан мурда төрөлгөн аялдар:

б) пенсионер-кызматкерлер.

 2004-жылдын 24-январы №8 «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

2 статья.

…… а-1) каржылоонун булактарына карабастан алардын пайдасына чегерилген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай сайын пенсионер-кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 8 пайыз өлчөмүндө;

ушул Мыйзамдын 11-1-статьясынын "а" пунктунда көрсөтүлгөн жалданган кызматкерлер үчүн Пенсиялык фондго - 10 пайыз өлчөмүндө;

3) Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо.